Welke rechter is bevoegd bij moord?

Welke rechter is bevoegd bij moord?

Rechtbank meervoudige kamer Zware zaken worden behandeld door de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Bij zware zaken kunt u denken aan: moord, doodslag, (zware) mishandeling), zedenzaken, drugsdelicten, fraude of verkeersmisdrijven. De meervoudige kamer houdt in dat er drie rechters over de zaak oordelen.

Is de rechter bevoegd?

De hoofdregel (in dagvaardingsprocedures) is dat de rechter bevoegd is in wiens rechtsgebied de gedaagde zijn woonplaats of zijn werkelijk verblijf heeft (art. 99 Rv). In bepaalde soorten zaken is de rechter in een ander rechtsgebied (mede) bevoegd (zie art. 100-107 Rv).

Welke rechter heeft absolute bevoegdheid?

De bepaling welk ‘soort’ rechter bevoegd is om een zaak te behandelen. Alle zaken in eerste aanleg worden in principe aan de rechtbank voorgelegd tenzij de kantonrechter bevoegd is, zoals bv. in arbeid- en huurgeschillen.

Wie eist een straf?

De officier van justitie geeft zijn standpunt over uw zaak (requisitoir) en zegt welke straf hij eist. Daarna houdt uw advocaat of u zelf een pleidooi. U mag als verdachte zelf geen vragen stellen aan de officier van justitie. Wel mag u het aangeven als iets niet duidelijk is.

Wie behandelt lichtere strafzaken bij de rechtbank?

De politierechter behandelt alle soorten strafzaken waarvoor maximaal twaalf maanden gevangenisstraf zal worden geƫist tegen een meerderjarige. De politierechter is een alleensprekende rechter.

Wie bepaalt van welke soort dader sprake is?

De regels van absolute competentie bepalen welk type rechter bevoegd is. Het kan dan gaan om de kantonrechter, de kinderrechter, de politierechter of de meervoudige kamer. De hoofdregels zijn hierbij dat voor misdrijven de rechtbank bevoegd is en voor overtredingen de kantonrechter.

Welke 3 uitspraken kan een rechter doen?

De rechter doet uitspraak

  • De verdachte wordt vrijgesproken.
  • De verdachte wordt ontslagen van rechtsvervolging.
  • De dader krijgt een straf opgelegd.
  • De dader moet een schadevergoeding betalen.
  • De dader krijgt een maatregel opgelegd.
  • Vrijheidsbeperkende voorwaarden: contact- en andere verboden.

Welk gerecht is relatief bevoegd?

Gaat de zaak om interne zaken van een vennootschap of rechtspersoon, dan is de rechter in de plaats van vestiging daarvan/woonplaats daarvan mede bevoegd om recht te spreken in het geschil; Dan is de rechter van de plaats waar hij werkelijk verblijft bevoegd.

Welk gerecht is bevoegd?

Welke rechter is absoluut en relatief bevoegd?

Bevoegdheid. De absolute bevoegdheid ziet op de vraag welke rechter van de rechtbank hiƫrarchisch gezien bevoegd is, sector civiel of sector kanton. De relatieve bevoegdheid betreft de kwestie welke rechter geografisch gezien bevoegd is.

Welke rechter is absoluut competent in arbeidsgeschillen?

Absolute competentie (soort rechter) De bevoegde rechter in arbeidsrechterlijke zaken is de kantonrechter. De kantonrechter maakt thans onderdeel uit van de rechtbank, waardoor partijen zich wenden tot de rechtbank, sector kanton.