Hoe lang mag je rijden met 2 chauffeurs?

Hoe lang mag je rijden met 2 chauffeurs?

De maximale rijtijd in de meest ideale situatie is 20 uur, vóór de verplichte dagelijkse rust van de chauffeurs. 20 uur is alleen mogelijk als beide chauffeurs in aanmerking komen om 10 uur te rijden (de verlengde dagelijkse rijtijd).

Hoeveel uren mag je werken als chauffeur?

Als werkgever moet u er rekening mee houden dat uw personeel niet langer dan 9 uur per dag achter het stuur mag zitten. Bij wijze van uitzondering en maximaal twee keer per week mogen zij 10 uur per dag rijden. Zij mogen niet langer dan 56 uur per week rijden en per twee weken mogen zij niet meer dan 90 uur rijden.

Hoeveel weekendrust?

De chauffeurs moeten op regelmatige tijdstippen (minstens om de 4 weken) voor hun wekelijkse rust naar huis kunnen gaan. Bij twee opeenvolgende verkorte weekendrusten, moet de chauffeur hiervoor al na een periode van drie weken de mogelijkheid krijgen.

Wat zijn rij en rusttijden?

De regels omtrent rij- & rusttijden zijn vrij uitgebreid. Zo mag een chauffeur niet langer dan 4 uur 30 minuten aan één stuk door rijden. Heeft de chauffeur dat punt bereikt, dan volgt er een verplichte pauze van minstens 45 minuten. Zo mag een chauffeur maximaal 9 uur per dag rijden.

Hoe lang mag een trucker rijden?

Als chauffeur mag u: maximaal 2 keer per week 10 uur per dag rijden (en op andere werkdagen in diezelfde week maximaal 9 uur per dag); per week maximaal 56 uur rijden; per 2 weken maximaal 90 uur rijden.

Wat is een rusttijd?

Rusttijd is de tijd die geen arbeidstijd is. Voor elke periode van 24 uur geldt dat er sprake moet zijn van een rustperiode van 11 uur. In het geval van ploegendienst kan de rusttijd worden ingekort tot 8 uren, mits dit niet strijdig is met voorschriften over de hoeveelheid rust per week en arbeidstijdbepalingen.

Hoe lang mag je werken als vrachtwagenchauffeur?

Hoeveel km rijdt een vrachtwagen per dag?

Maar hoeveel je onderweg bent wordt nog weleens onderschat. Van de meeste vrachtwagenchauffeurs wordt verwacht dat ze ongeveer 125.000 Miles, of 200.000 kilometer per jaar afleggen. Dit komt neer op zo’n 500 kilometer per dag.

Hoeveel weekend rust vrachtwagenchauffeur?

In iedere twee weken moet een chauffeur tenminste twee wekelijkse rusttijden nemen. Een week duurt van maandag 00:00 uur tot en met zondag 24:00. Een wekelijkse rusttijd die in twee weken valt (bijvoorbeeld een rust van zaterdag tot en met maandag), mag maar in één van de twee weken meegeteld worden.

Hoe vaak verkorte rust?

Deze regels gelden voor de dagelijkse rust: De dagelijkse rust moet minimaal 11 uur achter elkaar zijn. Tussen 2 voldoende wekelijkse rusttijden mag u 3 maal de dagelijkse rusttijd verkorten tot 9 uur. Deze verkorting hoeft u niet op een ander moment in te halen.

Wat is Staffelpauze?

De arbeidstijd wordt onderbroken door een pauze van ten minste 30 minuten, als de arbeidstijd zes tot negen uur bedraagt en van ten minste 0.45 uur indien het aantal arbeidsuren meer dan negen bedraagt.

Hoe lang mag je maximaal rijden?

Een chauffeur mag niet meer dan 4,5 uur onafgebroken rijden. Na die 4,5 uur dient de chauffeur een pauze van minimaal 45 minuten te nemen. Deze pauze mag opgesplitst worden in twee pauzes; één van 15 minuten en één van 30 minuten. Daarnaast mag een chauffeur niet meer dan 56 uur per week rijden.