Welke achternaam op ID kaart?

Welke achternaam op ID kaart?

Op officiële documenten, zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, blijft uw eigen achternaam staan. U kunt wel bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart aan uw gemeente vragen ook de achternaam van uw partner in uw paspoort of op uw identiteitskaart te vermelden.

Waarom Van in achternaam?

Deze namen duiden plaats of streek van herkomst aan, de boerderij waar men woonde, maar ook wel de achternaam van de heer die men vroeger diende. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: van Tlburg, van Brussel, van Velzen, van Groningen. Beroepsnamen. Deze namen duiden de naam van het beroep aan wat men uitoefende.

Waarom 2 achternamen?

Bij een dubbele familienaam mag zowel de familienaam van de vader als de familienaam van de moeder op de eerste plaats komen te staan. De twee namen worden gescheiden door een spatie en onderscheiden zich van samengestelde namen in de zin dat ze deelbaar zijn en als twee verschillende namen worden aangezien.

Waarom heeft Napoleon de achternaam ingevoerd?

Maar hoe komt het dan dat een kleine Franse generaal de geestelijk vader is van onze burgerlijke stand? “Napoleon had een wet uitgevaardigd dat achternamen verplicht werden”, zegt Bloothooft. “Op die manier kon hij goed geld innen via de belasting en kon hij onder de armen makkelijker soldaten rekruteren.”

Hoe is de achternaam ontstaan?

Familienamen zijn historische taalvormen. Ze zijn ontstaan uit soortnamen, in een tijd toen het Nederlands nog geen eenheidstaal was. Ze weerspiegelen dan ook de variatie die er in het oudere Nederlands was.

Waarom geen dubbele achternaam?

Soms is zelfs een procedure tot naamswijziging nodig om eenheid in hun achternamen te brengen. De keuze voor een dubbele geslachtsnaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Kan een kind een dubbele achternaam krijgen?

Het is niet verplicht om te kiezen voor een dubbele achternaam. Als de ouders geen keuze maken en er is sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan krijgt hun kind automatisch de achternaam van de vader of de achternaam van de duomoeder (de vrouwelijke partner van de moeder uit wie het kind geboren is).

Welke achternaam geef ik mijn kind?

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als de vader het kind erkent, kunnen de ouders kiezen voor de achternaam van de moeder of de vader. Deze keuze vindt plaats bij de erkenning. De erkenning van het kind kan ook plaatsvinden vóór de geboorte van het kind.