Wat heb je nodig voor geneeskunde?

Wat heb je nodig voor geneeskunde?

Zowel wiskunde A als B geven toegang. Ook met een einddiploma van HBO of WO word je toegelaten. Je moet dan de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde op VWO-niveau hebben afgerond. Een VWO-diploma oude stijl geeft geen toelatingsrecht meer.

Hoeveel plaatsen geneeskunde Maastricht?

De totale instroomcapaciteit in Maastricht wordt jaarlijks vastgesteld; in 2020-2021 bedroeg deze 366 studenten. Van de beschikbare opleidingsplaatsen zijn 50 plaatsen gereserveerd voor de masteropleiding Arts-Klinisch Onderzoeker (A-KO) en zijn er maximaal 60 voor de International Track in Medicine (ITM).

Hoeveel Aanmeldingen geneeskunde Maastricht 2021?

Maar liefst 10.860 kandidaten meldden zich aan voor de decentrale selectie voor het studiejaar 2021-2022, bijna duizend meer dan vorig jaar.

Waarom geneeskunde studeren in Maastricht?

De opleiding Geneeskunde in Maastricht is heel praktijkgericht; je komt vanaf het begin in aanraking met gespeelde en echte patiƫnten. Bovendien wordt elke student begeleid door een mentor; een coach die je goed leert kennen en die je helpt je weg te vinden in je studie en kritisch te kijken naar je eigen ontwikkeling.

Welke vakken zijn belangrijk voor geneeskunde?

Voor Geneeskunde betekent dat in ieder geval biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A of B en Engels. Ook aan de Nederlandse taal kunnen eisen gesteld worden.

Welke vakken heb je nodig voor geneeskunde Erasmus?

Het colloquium doctum voor de opleiding geneeskunde bestaat uit certificaten op vwo niveau voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie. Examens om deelcertificaten op vwo-niveau te halen, kunnen worden afgelegd via CCVX of Staatsexamens .

Hoeveel Aanmeldingen psychologie Maastricht?

In het studiejaar van 2019 tot 2020 gold voor zes van de elf universiteiten waar je psychologie kunt studeren een numerus fixus (Maastricht (475), Groningen (650), Leiden (675), Utrecht (600), UvA (650), Radboud (600).

Hoeveel plaatsen geneeskunde?

Geneeskunde is een opleiding met een numerus fixus. Voor het studiejaar 2021-2022 zijn er 304 plaatsen in Utrecht.

Hoeveel inschrijvingen Geneeskunde 2021?

De belangstelling van aankomend studenten voor de geneeskundeopleiding is weer toegenomen en de kans op een plek daardoor afgenomen. 8431 kandidaten deden mee aan de decentrale selectie voor het studiejaar 2020-2021 tegenover 7952 kandidaten vorig jaar.

Waarom coschappen?

Tijdens de coschappen leer je zelfstandig patiƫntenzorg verlenen. Je oefent het afnemen van anamnese, uitvoeren van het lichamelijk onderzoek, maken van een differentiaaldiagnose en een plan maken voor verder onderzoek of behandeling. Je werkt altijd onder supervisie en verantwoordelijkheid van een arts.