Wat afschermen bij kopie identiteitsbewijs?

Wat afschermen bij kopie identiteitsbewijs?

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:

 1. Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
 2. Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
 3. Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
 4. Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Welke bedrijven mogen een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?

Slechts enkele organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken. Uw werkgever en banken mogen dit bijvoorbeeld….Dit zijn bijvoorbeeld:

 • overheidsinstanties.
 • banken.
 • notarissen.
 • casino’s.
 • levensverzekeraars.
 • uw werkgever.

Wie mag er om legitimatie vragen?

Een politieambtenaar, een toezichthouder en een conducteur mogen naar uw identiteitsbewijs vragen. De identificatieplicht betekent dat u zich in bepaalde situaties moet identificeren.

Wat heeft werkgever nodig van ID?

Een werkgever is verplicht om bij indiensttreding van een nieuwe werknemer zijn of haar identiteit te controleren. Dat kan met een geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs). De werkgever mag het BSN alleen gebruiken voor de loonbelasting, en dus niet voor een ander doel.

Wat is het ID nummer op je rijbewijs?

U vindt uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van uw rijbewijs, linksboven. Achter het BSN staat het rijbewijsnummer (gescheiden door een /). Op onderstaande afbeelding is het BSN (gevolgd door rijbewijsnummer) rood omcirkeld.

Wie mag vragen om kopie paspoort?

De volgende instanties mogen om een kopie van je paspoort vragen: overheidsinstanties, banken, notarissen, casino’s, levensverzekeraars en je werkgever. Niet: verhuurbedrijven (met uitzondering van bepaalde autoverhuurbedrijven), hotels, telecomaanbieders en zorgverleners zoals apothekers en huisartsen.

Wat gebeurt er als je het beveiligings legitimatiebewijs niet bij hebt?

Laat u geen geldig identiteitsbewijs zien als de politie of toezichthouder daar om vraagt? Mogelijk neemt die persoon u dan mee naar het politiebureau voor onderzoek naar uw identiteit. U kunt ook een boete krijgen.

Is het verplicht om een identiteitsbewijs te tonen?

De identificatieplicht houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt. Ook andere ambtenaren die toezicht houden op de naleving van wetten, kunnen u vragen om een geldig identiteitsbewijs.

Welke documenten verplicht in personeelsdossier?

De volgende documenten zijn wettelijk verplicht om in een personeelsdossier op te nemen: Stamkaart: NAW-gegevens, geboortedatum, ID-nummer, functie(s) Kopie identiteitsbewijs of paspoort. Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden.

Wat moet een werkgever doen?

Waar moet mijn werkgever voor zorgen volgens de Arbowet?

 • Onderdelen arbobeleid.
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Ziekteverzuimbeleid.
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Preventiemedewerker.
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
 • Voorlichting arbobeleid door werkgever.

Wat is een kopie van uw legitimatiebewijs?

Uw werkgever en banken mogen dit bijvoorbeeld. In de praktijk vragen ook andere organisaties een kopie van uw legitimatiebewijs. U bent niet verplicht om die aan hen te geven. Voor sommige is registratie van enkele gegevens voldoende.

Wat is de veilige kopie van uw identiteitsbewijs?

Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo: Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan. Schrijf op de kopie dat het een kopie is. Schrijf op de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld. Schrijf op de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.

Is de kopie van identiteitsbewijs noodzakelijk?

Dan zijn werkgevers verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs van hun werknemers voorhanden te hebben. Zij kunnen dan aan de hand van de kopie de gevraagde inlichtingen geven. Goede reden nodig voor kopie ID. In heel Europa geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).