Hoe rond je af op 2 decimalen?

Hoe rond je af op 2 decimalen?

Als je afrondt op twee decimalen dan kijk je naar het derde decimaal. Wil je afronden op drie decimalen, dan kijk je naar het vierde decimaal. Je kijk dus altijd naar het eerstvolgende decimaal. Is dit decimaal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.

Wat is afronden op 1 decimaal?

Je kunt getallen op verschillende manieren afronden. Voorbeelden zijn een heel getal, op 1 decimaal of twee getallen achter de komma. Bij een heel getal komt er geen kommagetal. 1 decimaal is op 1 getal achter de komma, bij twee logischerwijs maar twee getallen.

Wat is afronden op tientallen?

Stel je moet het getal 465 afronden op tientallen. Als je af moet ronden op tientallen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het tiental. Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden. Is het getal een 5 of hoger, dan rond je af naar boven.

Wat is 2 decimalen?

Een getal met twee decimalen is ieder willekeurig getal waarbij twee cijfers achter de komma staan.

Hoe rond je een getal af?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Hoe rond je goed af?

Als je een getal moet afronden, let dan alleen op het eerstvolgende cijfer dat je weglaat. Als dat cijfer lager is dan 5, rond je omlaag af. Is dat cijfer 5 of hoger, rond je omhoog af. Alle volgende cijfers zijn niet van belang.

Hoe rond je af achter de komma?

Hoe rond je af op hele getallen?

Afronden op een heel getal betekent geen cijfers meer achter de komma.

  1. 8,7 wordt 9 want een 7 (= het eerste cijfer dat je niet meer laat staan) betekent het cijfer ervoor met 1 ophogen.
  2. 6,45 wordt 6 want een 4 (= het eerste cijfer dat je niet meer laat staan) betekent dat er niets verandert aan het cijfer ervoor.

Wat is afronden op 10 tallen?

Om dat te doen, kijken we naar 1 plaats naar rechts, wat de tientallen zijn. Als het 5 of hoger is, ronden we naar boven af. Als het lager is dan 5, ronden we af naar beneden. Het is 5 of hoger, dus we ronden alweer af naar boven naar 10.000.

Hoe rond je af op een tiende?

Je legt uit dat je een kommagetal af kunt ronden op tienden, door te kijken naar het cijfer dat achter de tienden staat, het aantal honderdsten. Dit is het tweede cijfer achter de komma. Is het cijfer lager dan 5, dan blijft het aantal tienden hetzelfde. Is het cijfer 5 of hoger, dan komt er 1 tiende bij.

Wat is 1decimaal?

1,3 bestaat uit één decimaal, er is namelijk één cijfer achter de komma, de 3 (tienden). 2,36 bestaat uit 2 decimalen namelijk de 3 (tienden) en de 6 (hondersten). Dus een decimaal getal is een getal dat decimalen bevat, het aantal decimalen is het aantal cijfers achter de komma.

Hoe rond ik af?